Τήρηση – Ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων

  • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
  • Συμπλήρωση βιβλίου εσόδων / εξόδων, υποβολή Ε1 / Ε3 για επαγγελματίες
  • Φορολογική και λογιστική υποστήριξη
  • Συμπλήρωση και αποστολή όλων των φορολογικών έντυπων στην Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα
  • Συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
  • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
  • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
  • Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
  • Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών